از دلایل رشد اخیر سهام شرکت را می‌توان انتشار اخبار و شایعات در خصوص افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی دانست چنانکه طی آخرین اطلاعیه منتشره در سامانه کدال این شرکت خبر از تصمیم به افزایش سرمایه ٣٣٢ درصدی از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها از........