طی معاملات امروز در کلیت بازار همچون معاملات روز چهارشنبه و ناشی از عدم فروپاشی صف‌های خرید در انتهای معاملات این روز، شاهد افزایش تقاضا در کلیت بازار و روند صعودی قیمت‌ها بودیم چنانکه .......