طی بازار روز سه‌شنبه و در آخرین روز از هفته با بازگشایی نمادهای گروه فرآورده‌های نفتی و پالایشی و همچنین انتشار اخبار و شایعات در خصوص کاهش نرخ سوخت شرکت‌های پتروشیمی و همچنین پس از بازگشایی نمادهای گروه لاستیک و پلاستیک پس از انتشار اطلاعیه .......