طی بازار امروز نیز همچون روز معاملاتی قبل اکثر نمادهای بازار به ویژه نمادهای بزرگ در بازه‌های مثبت و با رشد قیمت‌ها کار خود را شروع نمودند ولی در همان ساعت اولیه ناشی از رشد اخیر شاخص و با توجه به........