طی بازار امروز و در اولین روز از هفته ناشی از افزایش تقاضا در نمادهای بزرگ و شاخص ساز در معاملات روز چهارشنبه و عدم فروپاشی صف‌های خرید، شاهد افزایش دوباره فشار تقاضا و تشکیل دوباره صف‌های خرید در نمادها و گروه‌هایی همچون نمادهای گروه بانکی و ........