مرور پیشنهادهای بنیادی و تکنیکالی هفته قبل : بانک ملت که با نرخ ١۶٧۵ تومانی بازگشایی شد ، با بیش از ٢ درصد رشد در حال حرکت به سمت تارگت ٣٠٠٠ تومان است. پتروشیمی کرمانشاه با افت و کاهش قیمتی همراه شده است ، لکن انتظار داریم روند صعودی سهم در هفته پیش رو آغاز شود. هلدینگ شوینده به نسبت قیمت خرید با نوسانات منفی همراه شده ، اما در حال جبران و رشد قیمتی است. شرکت باما که در قیمت های ۶٨٠٠ تومان معرفی شده بود ، با بازدهی خوبی مواجه شده و با صف خرید همچنان پیشتاز است.این سهم در هفته گذشته حدود ١۵ درصد رشد قیمت داشت. صبا تامین همچنان روند نوسانی داشته و با توجه به پتانسیل بنیادی سهم در بازه میان مدت به سمت تارگت خود حرکت خواهد کرد. نفت بهران با افت قیمت همراه شده ، لکن با دیدگاه اعلامی میان مدت به سمت تارگت بالای ٧٠٠٠ تومانی حرکت خواهد کرد. صنعتی بهشهر با نوسانات منفی همراه شده ، اما با تعادل ایجاد شده به سمت اهداف اعلامی حرکت می کند. های وب با صف خرید قابل توجه در حال جبران نوسانات منفی خود بوده و پیش بینی می شود بتواند با روند صعودی خوبی همراه شود. ایران ترانسفو نیز با صف خرید به زودی به قیمت های پیشنهادی خرید بازگشته و توان رشد قیمتی را با تارگت های بالا دارا می باشد. بانک تجارت در محدوده توصیه شده برای خرید با صف تقاضای میلیونی همراه شده و در مسیر رو به رشد خوبی قرار گرفته است. تایدواتر با افت قیمتی و صف فروش همراه شد و نتوانست طبق تحلیل ها عمل نماید و وارد فاز اصلاحی شد.لکن ماندگاری در این سهم با دید سه ماهه می تواند منجر به کسب بازدهی شود. سیمان ارومیه در محدوده پیشنهادی تشکیل صف خرید داده و این تقاضای فعلی می تواند آغاز گر روند صعودی سهم با تارگت های عنوان شده باشد.