بورس ٢۴: اقتصاد ایران هر چند در ظاهر یک اقتصاد درون گراست ، اما همواره از نوسانات نفت ، طلا و فلزات اساسی تاثیر پذیر بوده و این تاثیرات به حدی بوده که فراز و فرود بازارهای جهانی همواره یک متغیر اصلی و اساسی برای بالا و پائین رفتن شاخص بورس و مارکت بازار سرمایه قلمداد شده است. اما بازارهای جهانی چه سمت و سویی دارند؟ تا قبل از شیوع ویروس کرونا پیش بینی بنیادین تحولات پیش روی بازارهای جهانی آسان تر بود ، لکن با شرایط جدید شاید نمودارهای تکنیکی بتواند ما را به عنوان سرمایه گذاران بورس تهران از رخدادهای آینده بیشتر آگاه کند ؛ آینده ای که برای همه غبارآلود است... شرایط خاص پیش رو سبب شد تا دپارتمان تحلیل بورس ٢۴ هر هفته تحلیل تکنیکال جامعی از طلا، کامودیتی های جهانی شامل فلزات اساسی و نفت خام و شاخص دلار در معرض نمایش شما مخاطبان گرامی قرار دهد. در کنار فرآورده های تحلیلی ، تکنیکال سکه امامی، دلار، صندوق طلای لوتوس به عنوان شاخصی از صندوق پوششی نرخ دلار، شاخص بورس و بسته به تحولات سایر سهام یا شاخص ها نیز هر هفته ارائه خواهد شد. این نکته را از یاد نبرید که ما با تحلیل تکنیکال به دنبال پیشگویی نیستیم، بلکه تنها سناریویی محتمل از چندین سناریوی ممکن پیش بینی می شود. حتی در بعضی از تحلیل ها بیش از پیش بینی به دنبال ارائه تصویری از آنچه اتفاق افتاده هستیم، شاید به این امید که گذشته چراغی فراروی آینده باشد!