در نیمه دوم سال جاری میلادی شرایط تا اندازه ای بهتر خواهد شد اما نباید انتظار داشت رونق به سرعت رخ دهد. بسیاری از سرمایه‌گذاران که دیدگاه بلندمدت دارند به تدریج بر فعالیت خود در بورس خواهند افزود زیرا حداکثر ..