مرور پیشنهادهای بنیادی هفته قبل : «اخابر» که در قیمت های ١۴۶٠ تومان معرفی شد ، در بازار منفی هفته گذشته و علیرغم عرضه حدود ۵٢٠ میلیون برگه سهم ١٠ درصد بازدهی داد.سهم را تا تارگت اعلام شده نگه دارید. «تاصیکو» ١٢٢۶ تومانی بعد از دو روز صف خرید ، با وجود منفی بازار قدری بالاتر از قیمت اعلام قرار گرفته است.سهم را برای میان مدت نگه داری کنید. «تیپیکو» که در محدوده ۵٢٠٠ تومان معرفی شده بود ، با ١٠ درصد رشد به سمت تارگت های اعلام شده در حال حرکت است. «وسپه» به دلیل جو بازار با نوسانات منفی و افت قیمتی همراه شده و به کف حمایتی خوبی رسیده است. «خودرو» از روز بازگشایی نماد با حدود ٢٢ درصد رشد مواجه شده و در مسیر اهداف تعیین شده قرار دارد. «شیران» در همان محدوده قیمتی توصیه شده برای خرید قرار داشته و این سهم بنیادی با این روند قیمت دلار در کف قیمتی خود در حال معامله است. «دلر» کمتر از یک میلیون برگه سهم معامله شد و با حدود ٧ درصد بازدهی به مجمع رفت.انتظار بازگشایی سهم با فاصله قیمتی مثبتی خوبی را داریم و بازدهی بالایی نصیب خریداران سهم خواهد شد. «تپمپی» دیگر سهم معرفی شده در سبد هفتگی بود که با نوسانات منفی و افت قیمتی همراه شد.روز گذشته شرکت سهامداران خود برای حضور در مجمع عمومی فوق العاده خود در تاریخ ١٨ خرداد ماه دعوت کرد.این مجمع برای تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه ٣۴ درصدی شرکت از محل سود انباشته تشکیل خواهد شد. «تپمپی» در ٩ماهه منتهی به اسفند ٩٨ با سرمایه ۴٧ میلیارد تومانی مبلغ ٣٣٩ ریال سود برای هر سهم دارد که با رشد خوب ٣٧١ درصدی نسبت به دوره مشابه سال گذشته همراه است.به نظر می رسد در همین روزها رالی صعودی سهم پس از اصلاح اخیر آغاز شود. «سمازن» که در قیمت های ١٢١۴ تومان معرفی شده بود ، حدود ١۵ درصد رشد کرد.سهم همچنان با رشد قیمتی خوبی همچنان صف خرید است. «خپارس» ٧۶٠ تومانی نیز با رشد قیمتی خوبی همراه شده و با صف خرید روند صعودی مناسبی را در پیش گرفته است. «فزرین» که سهم در قیمت های ٢٢۵٠ معرفی شده بود ، حدود ١٨ درصد بازدهی داد و در حال رسیدن به تارگت اولیه است. در بخش ابزارهای نوین مالی نیز صندوق «آسام» معرفی شده بود که با وجود منفی بازار در هفته گذشته در همان محدوده قرار دارد.از یاد نبرید که ریسک سرمایه گذاری در این صندوق ها از روش سرمایه گذاری مستقیم پائین تر است.