طی بازار امروز نیز همچون روز معاملاتی گذشته افزایش تقاضا در اکثر نمادها باعث شروع معاملات در بازه‌های مثبت شد چنانکه شاخص کار خود را با روندی صعودی آغاز نمود و تا ١٠٠٨۵۶٢.۴۵ واحد رشد کرد. با این حال در همان ساعت اولیه معاملات شاهد افزایش عرضه‌ها در نمادهای بزرگ گروه ........