شرکت سرمایه‌گذاری گروه صنعتی رنا در تاریخ ٩ دی ماه ١٣۵۵ به صورت شرکت سهامی عام تأسیس شده و طبق شماره ٢٧٢۴٩ در اداره ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده است. شرکت در تاریخ یکم آبان ١٣٧۴ در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده است. گروه صنعتی رنا که .........