مرور پیشنهادهای بنیادی و پرریسک هفته قبل : «وبانک» در محدوده خرید توصیه شده قرار دارد و توان برگشت قیمتی را دارا است.این سهم در پروسه اعلامی میان مدت (٣ تا ۶ ماه) عایدی خوبی برای سهامداران دارد. «چدن» ٢٧۶٠ تومانی در قیمت های ٢۶۵٠ تومان با نوسانات منفی همراه شده ، اما سهم پتانسیل رشد قیمتی خوبی در بازه زمانی میان مدت را داراست و جزو سهام بنیادی بازار می باشد.شرکت در کنار فعالیت تولیدی دارای پرتفولیویی ارزشمند در بازار سرمایه است که در ماه های گذشته عایدی مناسبی کسب نموده است. «شپنا» از زمان معرفی حدود ٢٠ درصدی بازدهی داشته است.این سهم با معامله بیش از ٢ میلیارد برگه سهم بارها در هفته سپری شده فرصت ورود داد. «شتران» در نرخ ١٣٨٠ تومان معرفی شد و سهم تا قیمت های ١۵٨٠ تومان با نوسان مثبت مواجه بود.نگهداری این سهم نیز در پروسه میان مدت سود مناسبی در بر دارد. «ذوب» با رشد قیمتی بیش از ١٠ درصدی به سمت تارگت وعده داده شده ، در حال حرکت است و در کوران عرضه های سه شنبه و چهارشنبه مقاومت بالایی از خود نشان داد و با معاملاتی مثبت به آخر هفته رفت. «خساپا»که توصیه به خرید سهم در روز بازگشایی شده بود ، طبق پیش بینی ها با بیش از ١٠٠ درصد نوسان مثبت بازگشایی شد و با عرضه حدود ۶۵٠ میلیون برگه سهم فرصت محدودی برای خرید داد.همچنان معتقدیم خرید این سهم با روش ثبت سفارش به صورت سرخطی در ساعت پیش گشایش بازار می تواند هم در کوتاه مدت و هم در میان مدت عایدی خوبی در بر داشته باشد. «دتولید» ٢٧٠٠ تومانی با بازدهی بیش از ١٠ درصدی در صف خرید سنگینی قرار دارد.این سهم با عرضه حدود ۶٢ میلیون سهمی بارها در هفته گذشته فرصت ورود داد. «دپارس» ٧۵٠٠ تومانی نیز حدود ١٠ درصدی بازدهی داد و با روند صعودی خوبی همراه شده است. «خزامیا» ٨٠٠ تومانی با نوسانات مثبت خوبی همراه شده و در قیمت های ٩٢٠ تومان صف خرید خوبی دارد ، سهم به زودی به تارگت خود خواهد رسید ، لکن شرایط مثبت خودرویی ها امکان رسیدن به تارگت های بزرگتر را برای این تک سهم خودرویی فراهم کرده است. «سپاها» در نرخ ١٢٣٣ تومان معرفی ، اما سهم در همان محدوده قیمتی معرفی شده با نوسانات منفی اندکی همراه شده است. «تکمبا» ١٢٠٠ تومانی با صف خرید متوقف شد و انتظار بازگشایی مثبتی از سهم می رود.این سهم قبل از توقف نماد با عرضه کمتر از ۵ میلیون برگه سهم فرصت ورود داد و همچنان جای سرمایه گذاری در زمان بازگشایی نماد دارد. «وارس» هرچند با نوسان منفی مواجه شده ، لکن حدود ۵٠ میلیارد تومان سود انباشته شرکت طبق اعلام آخرین مجمع ، امکان افزایش سرمایه قریب الوقوع آن را فراهم ساخته است.همچنین شرکت نیرو ترانسفو که زیرمجموعه ارس صبا می باشد در حال آماده سازی برای پذیرش در فرابورس است.ماندگاری در این سهم به مدت ۶ ماه توصیه می شود. در بخش معرفی ابزارهای نوین مالی نیز خرید واحدهای سرمایه گذاری صندوق بادرآمد ثابت ارمغان ایرانیان پیشنهاد شده بود.ارزش واحدهای این صندوق حدود یک درصد در هفته گذشته رشد کرد ، اما ماندگاری بلندمدت در آن سودنقدی سالانه حدود ٣٠ درصدی را در بر دارد.طبق اعلام سایت صندوق بازدهی اردیبهشت ٩٩ این نهاد مالی برمبنای ١١۶ درصد سالانه بوده است.