پالایش نفت تهران با عبور از محدوده ١٠٠٠٠ ریال در حقیقت توانست سقف کانال دو ساله خود را بشکاند... در حال حاضر سهم در موج صعودی بسیار پر قدرتی قرار گرفته و این موج صعودی انتظار می رود که ...