طی معاملات امروز ناشی از افزایش تقاضا در ساعت پایانی بازار دیروز و تشکیل صف‌های خرید، شاهد افزایش فشار تقاضا و تشکیل صف‌های خرید در اکثر نمادهای بازار بودیم چنانکه شاخص کل در همان ابتدا کار خود را با روندی صعودی آغاز نمود و.......