بررسی شاخص هم وزن در این روزها شاید بتواند تصور بهتری برای سرمایه گذاری در این بازار ایجاد کند و در این تحلیل به بررسی آن خواهیم پرداخت. شاخص هم وزن ظرف یکی دو روز گذشته به محدوده ٣١٣ هزار واحدی خود که در حقیقت مقاومت فیبوناچی شاخص می باشد ، برخورد کرده...