بورس ٢۴ : شرکت پالایش نفت بندر عباس با عبور از مقاومت ١۴٣٠٧ ریال و شکست سقف کانال یک سال و نیمه خود وارد مدار رشدی جدیدی شده و اندیکاتورها گارد صعودی به خود گرفته اند. در روز معاملاتی گذشته نیز سهم با عبور از مقاومت ١٨٠٧٣ ریال در حقیقت...