از زمان معرفی سهم حدود ٣٠ روز کاری می گذرد و قیمت آن دو برابر شده پس بهتر است با نگاهی به نمودار بروز شده، وضعیت این سهم جذاب را مجددا بررسی کنیم...