در شرایطی به مصاف معاملات چهارمین روز کاری هفته می‌رویم که روز گذشته شاهد یک بازار هیجانی و نوسانی توام با ثبت رکوردهای جدید بودیم. بر اساس این گزارش، بورس تهران روز گذشته کار خود را در ارتفاع ٩۵۶ هزار واحدی آغاز کرد و پس از تحمل یک ساعت فشار فروش (عمدتا ناشی از اختلال در سامانه معاملات) و نگرانی از بابت مواجهه با مرز کانال یک میلیون واحدی به مدار رشد بازگشت و در نهایت تا ارتفاع ٩٧٩ هزار واحدی پیشروی کرد و رکورد جدیدی را از خود بر جای گذاشت. اما مهمتر از ثبت رکورد یاد شده، افزایش مجدد ارزش معاملات خرد و ثبت رکورد ١٧ هزار میلیارد تومان دادوستد در یک روز بود. گفتنی است، بالاترین رقمی که اخیرا دو بازار بورس و فرابورس طی ...