شاهین چراغی این بازار راه نجات اقتصاد ایران است و ریسک های متفاوتی هم دارد ، باید با دید بلند مدت در آن سرمایه گذاری نمایید و این بازار با بازار پول متفاوت است.بازار باید حافظ منافع سهامداران جز هم باشد تا آسیبی به مردم که ولی نعمت ما می باشند وارد نیاید. اعتماد به بازار سرمایه بیش از بیست سال زمان برده است نباید بگذاریم اعتماد عمومی به آن به هر دلیلی خدشه دار شود این اعتماد براحتی بدست نیامده است و‌ بازار سرمایه خانه ابدی ما فعالین بازار است ، پس از هیجانات کادب در بازار به هر نحو ممکن باید جلوگیری کرد ولو تصویب قوانین و‌مقرراتی که هیجان را کنترل کند تا آسیب را به حداقل رساند و‌از طرفی نشاط بازار را نگیریم ، افق بازار سرمایه روشن است .

شاهین چراغی

تمام توان حاکمیت ،دولت و شورای بورس در جهت تعمیق بازار سرمایه است.

امروز خوشبختانه بورس به واقعیتی در اقتصاد ملی تبدیل شده است که مورد توجه ویژه رهبری نیز قرار گرفته است ، تکلیف و حکم حکومتی معظم له به شورای عالی بورس، نشان می دهد، اقتصاد ایران به معنای واقعی در جهت اعمال مدیریت بخش خصوصی قدم برداشته و هر روز سهم بخش خصوصی در اقتصاد بیشتر خواهد شد.

قطعا بزرگ شدن بازار سرمایه با این شتاب تجربه جدیدی است که در کنار نقاط قوت ، قطعا نکات کاستی و ضعف نیز خواهد داشت ، که باید با همدلی و اهتمام تمام ارکان بازار سرمایه در جهت رفع آن تلاش کرد لذا باید هیجانات کاذب را در بازار متوقف کرد و مردم و سرمایه گذاران جدید را آشنا و‌ آگاه نمایئم.

این بازار راه نجات اقتصاد ایران است و ریسک های متفاوتی هم دارد ، باید با دید بلند مدت در آن سرمایه گذاری نمایید و این بازار با بازار پول متفاوت است.بازار باید حافظ منافع سهامداران جز هم باشد تا آسیبی به مردم که ولی نعمت ما می باشند وارد نیاید.

اعتماد به بازار سرمایه بیش از بیست سال زمان برده است نباید بگذاریم اعتماد عمومی به آن به هر دلیلی خدشه دار شود این اعتماد براحتی بدست نیامده است و‌ بازار سرمایه خانه ابدی ما فعالین بازار است ، پس از هیجانات کادب در بازار به هر نحو ممکن باید جلوگیری کرد ولو تصویب قوانین و‌مقرراتی که هیجان را کنترل کند تا آسیب را به حداقل رساند و‌از طرفی نشاط بازار را نگیریم ، افق بازار سرمایه روشن است .

شرکت های زیر مجموعه بانک های دولتی و شبه دولتی باید شرکت های تا لایه چندم خود را در بازار عرضه کنند. دلیلی برای سهامداری این‌ مجموعه ها وجود ندارد و چسبندگی مدیران دولتی، نهادی و بانکی باید از بین برود.

قطعا مردم از مدیران ۴۰ سال گذشته به مراتب شرکت ها را بهتر مدیریت می کنند ، چون برای سهام شرکت ها منابع مالی صرف کرده اند ، وابستگی حزبی و سیاسی هم ندارند پس عقلایی تر عمل می کنند.

با قاطعیت می توان‌گفت امروز توان‌فکری و‌ مدیریتی بخش خصوصی و به روز بودن آنان چندین برابر مدیران نهادی و دولتی در شرکت ها می باشد و فاصله زیادی بین مدیر دولتی و‌ خصوصی وجود دارد.

بخش خصوصی و فعالین اقتصادی بازار سرمایه اعتقاد دارند به جای عرضه های سهام ‌کوچک‌ با تعداد محدود به اشخاص حقیقی تازه وارد به بازار ، تقاضای سرمایه گذاران جدید را باید با سهام بنیادی شرکت های معدنی، فولادی ، پتروشیمی که در لایه زیرین بانک های دولتی وجود دارند پاسخ داد، لذا نگران‌ مدیریت این شرکت ها نباشید و سهام را عرضه کنید.

مردم و فعالین در بازار سرمایه هم عاقل تر هستند و هم باهوش تر ، خودشان بهتر از شما مدیریت خواهند کرد، اما اگر در بازار منفی سهام‌ را کما فی السابق در صف های فروش عرضه کنید، مطمئن باشید مورد غضب و هجوم فعالین بازار سرمایه قرار خواهید گرفت.

عضو شورای بورس