به گزارش تیم تحلیلی بورس٢۴، این سهم با توجه به اخبار بنیادی مناسب و وضعیت تکنیکالی صعودی در کنار ورود حجم بالای نقدینگی به سهم سیگنال خرید خوبی را صادر کرد