بازی جالب فولاد بازارهای کالایی امروز روز خوبی را سپری نکردند؛ آن‌ هم در شرایطی که بهای محصولات پتروشیمی و فولاد هر دو وارد یک فاز نزولی شده بود و...