شرکت مخابرات ایران در زمره ١٠ شرکت بزرگ بازار سرمایه به شمار می رود که در سال ٩٨ بازدهی ٢٣٣ درصدی و از ابتدای سال جاری افزایش ٣۶ درصدی را عاید سهامداران خود کرده است...