مرور سرنوشت پیشنهادهای بنیادی هفته قبل : هفته گذشته ۶ سهم در سبد پیشنهادی ویژه مشتریان شرکت مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل «بورس ٢۴» معرفی شد و پس از گذشت ۵ روز معاملاتی... «رانفور» ٢۴٣۵ تومانی ، اینک با تجربه عرضه های بسیار سنگین حدود ۴٠٠ میلیون برگه سهمی در طول هفته ، همچنان با تقاضای خرید مواجه است و حدود ١٧ درصد رشد کرده... «ونفت» که در نرخ ١١۶۵ تومان معرفی شده بود با حدود ١٩ درصد رشد ، حدود ١٢٠ میلیون سهم عرضه شده و صف خرید خود را حفظ کرد... «وسینا» ۶١۵ تومانی نیز با عرضه حدود ٢٧٠ میلیون برگه سهم ، جهش نزدیک به ١١ درصدی را از خود بر جای گذاشت... «کمینا» نیز در قیمت های ٢۶٠٠ تومان معرفی و هم اکنون بازدهی بیش از ۵ درصدی داشته است.این سهم بیش از ١۴ میلیون برگه عرضه شده بود... «وآفری» با عرضه بیش از ٨ میلیون سهمی ، ٢ درصد کاهش قیمت داشته و برای نگهداری میان مدت مناسب است... «آرمان» نیز با عرضه بیش از ٣٢ میلیون سهمی ، در قیمت ٢۵٢ تومان معرفی شد که بازدهی حدود ٧ درصدی داشته است... در بخش معرفی ابزارهای نوین مالی نیز صندوق سرمایه گذاری اکسیر یکم فارابی به عنوان دارایی کم ریسک معرفی شده بود که نرخ خالص ارزش دارایی آن از ۵ میلیون و ٨٩٠ هزار تومان اینک به ۶ میلیون و ٢٩٠ هزار تومان به ازای هر واحد رسیده ، یعنی حدود ٧ درصد بازدهی...