طی اسفند ماه با انتشار اخبار مربوط به فروش سرمایه‌گذاری برخی بانک‌ها در راستای خروج بانک‌ها از بنگاه‌داری از یک سو و همچنین افزایش نرخ تسعیر ارز یورو از ٨۵ هزار ریال به ١٠٢ هزار ریال و دلار از ٧۵ هزار ریال به ٩٠ هزار ریال از سوی بانک مرکزی در صورت‌های مالی در سرفصل .....