طی ماه جاری سهام شرکت با افزایش تقاضا و رشد قیمت همراه بوده که بخشی از آن را می‌توان ناشی از جو هیجانی بازار و رشد شاخص، بخشی دیگر را ناشی از افزایش نرخ محصولات در بازارهای جهانی و مذاکرات برای افزایش نرخ محصولات برای سال ٩٩ و همچنین .........