بورس ٢۴ : شرکت پتروشیمی شازند در گذشته پس از رسیدن به قله ١۶٠٠٠ ریالی خود وارد فاز اصلاحی تا محدوده ١٢٠٠٠ ریالی شد که محدوده حمایتی ۵٠ درصدی فیبوناچی و همچنین کف روند صعودی سهم می باشد. به تازگی سهم در حال عبور از سقف قبلی قیمتی خود بوده...