به گزارش تیم تحلیلی بورس٢۴، این سهم به واسطه پتانسیل های بالا نظیر افزایش سرمایه از تجدید ارزیابی دارایی ها و تراز ارزی مثبت به همراه وضعیت تکنیکالی صعودی سیگنال خرید خوبی را صادر کرد