در نمودار تعدیل نشده و در چارچوب زمانی روزانه قیمت سهم پس از ثبت سقف تاریخی ۴٠٠٠ تومان در آذر ماه سال ٩٢ ریزش سنگینی را تجربه کرد. به گونه ای که ارزش هر سهم شرکت تا حوالی ١۵٠ تومان عقب نشست...