طی معاملات امروز در بازار در اولین روز معاملاتی هفته با بهبود بازارهای جهانی و روند صعودی در بازارهای کالایی جهان و اقدامات حمایتی توسط برخی کشورها و در نتیجه امید به بهبود شرایط و همچنین افزایش تقاضا در چین و کاهش موجودی انبارها، شاهد افزایش تقاضا در کلیت بازار و .........