شرکت ویتانا از قدیمی ترین شرکت های فعال در حوزه صنعت مواد غذایی و به ویژه تولید بیسکوئیت است. سهام این شرکت نیز حال حاضر در بازار سرمایه در حال معامله است که در سال ٩٨ بازدهی حدود ١۶٨ درصدی را نصیب سهامداران کرده است. در این سهم، انتقال نماد معاملاتی شرکت در تیر ماه سال ٩٨ از بازار پایه به بازار دوم فرابورس اقدام به موقعی بود که از ریزش گسترده ارزش سهام به دلیل تغییر قوانین بازار پایه پیشگیری کرد.