طی معاملات روز چهارشنبه در بازار همان‌طور که انتظار می‌رفت با افزایش تقاضا در کلیت بازار و رشد قیمت‌ها مواجه بودیم چنانکه نمادها در برخی گروه‌ها همچون گروه محصولات غذایی، محصولات شیمیایی و مواد و محصولات دارویی کار خود را با صف‌های خرید و .........