تقریبا ١ ماه پیش بود که نمودار سهم روی خروجی سایت قرار گرفت. برای مشاهده این تحلیل ، اینجا را کلیک کنید. در آن مقطع حوالی ١٧٠٠ تومان سهم را برای خرید معرفی کردیم ...