طی بازار امروز با وجود افزایش تقاضا در بازار برای اکثر نمادهای کوچک بازار و رشد قیمت‌ها، شاهد روند نزولی شاخص بودیم که دلیل آن را می‌توان روند نزولی قیمت‌ها در نمادهای گروه فرآورده‌های نفتی و گروه فلزات اساسی ناشی از کاهش قیمت جهانی نفت و همچنین کاهش .......