صندوق های سرمایه گذاری در سهام سال پررونقی را پشت سر گذاشتند و طی این مدت حداقل ٨٢ درصد و حداکثر ٣۵۶ درصد بازده را در کارنامه سالانه خود به ثبت رساندند. همچنین شناسایی سود بیش از ٢٠٠ درصدی در صندوق های...