طی بازار امروز همان‌طور که انتظار می‌رفت با متعادل شدن معاملات و حمایت صندوق توسعه بازار از نمادهای بزرگ و ارزنده، شاهد افزایش تقاضا در کلیت بازار و رشد قیمت‌ها بودیم چنانکه شاخص کل نیز کار خود را با روندی صعودی آغاز نمود که این روند .........