بورس کالا؛ این قسمت: فینال معاملات بورس کالا آخرین روز معاملاتی گسترده خود را پشت سر گذاشت، تا سرنوشت این بازار هم ترسیم شود. روزی که معاملات گسترده‌ ای در بورس کالا در دو رینگ صنعتی و پتروشیمیایی به ثبت رسید و...