طی بازار امروز نیز با وجود اطلاع‌رسانی‌ها در خصوص تکذیب شایعات در فضای مجازی و بازار از تعطیلی ادارات و قرنطینه تهران و همچنین سایر شایعات بازار در همان ابتدای معاملات و در مرحله پیش گشایش شاهد افزایش فشار عرضه‌ها و تشکیل صف‌های فروش در اکثر نمادهای بازار بودیم چنانکه .......