در نمودار تعدیل شده و در تایم فریم روزانه ، طی یکسال گذشته قیمت سهم داخل یک کانال صعودی با شیب ملایم در حال نوسان بوده است...