در نمودار تعدیل شده ، پس از عرضه اولیه شرکت در تیر ماه سال جاری شاهد بازدهی ١۵٠ درصدی قیمت سهم (با احتساب سود مجمع) طی بازه زمانی ٨ ماهه بودیم...