میل به افت نرخ فی المدت نامعلوم! بازارهای کالایی شاید آخرین روز فعالیت جدی خود را پشت سر گذاشتند و از این پس به جز عرضه‌ های بورس کالا و انرژی، انتظار ثبت رخداد مهمی و جدیدی را نداریم...