طی معاملات امروز نیز مشابه روزهای گذشته هفته جاری شاهد افزایش عرضه‌ها و روند نزولی قیمت‌ها و شاخص بودیم چنانکه در مرحله پیش گشایش امروز نیز با افزایش فشار عرضه، صف‌های فروش در بسیاری نمادهای بازار تشکیل و معاملات در کف قیمتی امروز آغاز شد تا........