روند؛ همچنان نزولی فولاد امروز باز هم افت نرخ داشت و از هم‌ اکنون نمی‌ توان چشم‌ انداز قاطعی را برای دور نمای قیمت‌ ها ترسیم کرد؛ هنوز کاهش قیمت‌ های مصنوعات فولادی ادامه دارد. بازی دلاری بازارها جدی است و...