قیمت‌ ها در اغلب بازارهای کالایی وارد یک فاز افت نرخ جدی شده‌ اند، که البته این روند برای فولاد از هفته گذشته آغاز شد و در نهایت امروز با شتاب بیشتری ادامه یافت. در بازار...