در بهمن ماه به بررسی نمودار بانک صادرات پرداخته شد و پیش بینی هدف ٨٠٠ ریالی برای سهم داده شد که سهم دقیقا به این محدوده هدف خود رسید و وارد فاز اصلاحی شد. در حال حاضر سهم در حال رسیدن به محدوده حمایتی بسیار قوی در محدوده کف کانال صعودی و حمایت فیبوناچی خود است...