طی بازار چهارشنبه در ابتدای ساعت معاملات ناشی از افزایش تقاضا طی روز معاملاتی سه‌شنبه و عدم فروپاشی صف‌های خرید در پایان بازار و تشکیل صف‌های خرید در مرحله پیش گشایش بازار چهارشنبه، با شروع معاملات شاهد روند صعودی شاخص و.........