طی بازار امروز همان‌طور که پیش‌بینی شده بود در ابتدای معاملات ناشی از تشکیل صف‌های خرید در بسیاری از نمادها و گروه‌ها، شاخص کار خود را با روندی صعودی آغاز و تا ۵٠٧٢۶٩.۶۵ واحد رشد نمود ولی با گذشت شاخص از ۵٠٠ هزار واحد، شاهد افزایش عرضه‌ها در بازار بودیم چنانکه ..........