طی بازار امروز همانطور که انتظار می رفت ناشی از افزایش نرخ دلار در بازار ارز در نمادهای گروه فلزات اساسی، مواد محصولات شیمیایی و استخراج کانه های فلزی شاهد افزایش تقاضا و حتی تشکیل صف های خرید در مرحله پیش گشایش بودیم چنانکه ......