طی سال جاری و بر اساس گزارش فعالیت ماهانه، تولیدات شرکت طی دوره ١٠ ماهه سال جاری ١۵٢١١٣٢ تن انواع سیمان خاکستری و سفید و کلینکر بوده که با اضافه شدن سیمان و کلینکر سفید به ترکیب محصولات شرکت، تولید سیمان خاکستری .....