در نمودار تعدیل شده و در تایم فریم روزانه ، طی یکسال اخیر قیمت در قالب یک الگوی ۵ موجی در حال پیشروی می باشد. موج اول از محدوده ٣٢٠ تومان شروع به حرکت کرد...