به گزارش تیم تحلیلی بورس٢۴، این سهم با اخباری نظیر افزایش سرمایه احتمالی و فروش دارایی همراه بوده و با پذیرش ریسک بالا میتواند گزینه مناسبی برای خرید باشد